ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/2021 ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/2021 ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 19/2021
ΑΔΑ 6ΘΩΘΟΡ1Π-ΨΧΦ
ΑΔΑΜ 21PROC008322869 2021-03-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear