ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2023 Προμήθεια ζεύγους αυτοκόλλητων ηλεκροδίων για τους αυτόματους απινιδωτές LIFEPAK 1000 (ΑΕ 110/23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2023 Προμήθεια ζεύγους αυτοκόλλητων ηλεκροδίων για τους αυτόματους απινιδωτές LIFEPAK 1000 (ΑΕ 110/23)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ζεύγους αυτοκόλλητων ηλεκροδίων για τους αυτόματους απινιδωτές LIFEPAK 1000 (ΑΕ 110/23)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης 18/2023
ΑΔΑ ΨΕΑ2ΟΡ1Π-Ο9Ν
ΑΔΑΜ 23PROC012206106 2023-02-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear