ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων:
Δισκόπλακες, τακάκια φρένων και καλώδια φρένων
(ΑΕ 105)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 18/2022
ΑΔΑ 62ΤΜΟΡ1Π-97Ζ
ΑΔΑΜ 22PROOC010519007
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear