ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17Γ 24-05-2023 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17Γ 24-05-2023 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
(ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Αριθμός Εντολής 17Γ/24-05-2023
ΑΔΑ Ψ5ΡΔΟΡ1Π-57Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear