ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2023 Προμήθεια ασκών (αμπού) παιδικών και νεογνών με τα παρελκόμενα τους (ΑΕ 123/23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2023 Προμήθεια ασκών (αμπού) παιδικών και νεογνών με τα παρελκόμενα τους (ΑΕ 123/23)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ασκών (αμπού) παιδικών και νεογνών με τα παρελκόμενα τους (ΑΕ 123/23)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης 17/2023
ΑΔΑ 9ΔΚ8ΟΡ1Π-7Υ7
ΑΔΑΜ 23PROC012205679 2023-02-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear