ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων:
Δισκόπλακες & τακάκια φρένων (ΑΕ 89)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 17/2022
ΑΔΑ 9Ξ7ΙΟΡ1Π-ΕΚΖ
ΑΔΑΜ 22PROOC010522141
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear