ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2022 ΕΕΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2022 ΕΕΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΕΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 17/2022
ΑΔΑ 9Ξ7ΙΟΡ1Π-ΕΚΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear