ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΕΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 16/2022
ΑΔΑ 9Η1ΝΟΡ1Π-3ΙΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear