ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 159/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 159/2021

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης
Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ)
ΤΥΠΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΤΕΜ 20
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-09-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 159/2021
ΑΔΑ 6ΛΒ1ΟΡ1Π-ΙΜΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear