ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 153/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 153/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-11-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 153/2023
ΑΔΑ Ψ3ΝΔΟΡ1Π-ΦΡΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear