ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 143/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 143/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:6208Ε3, ΤΕΜ. 3
2. ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:6206Ε, ΤΕΜ. 2
3. ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:6351AV ΤΕΜ. 3
4. ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:6350AR, ΤΕΜ. 3
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2021
Αριθμός Διακήρυξης Η.Α 143/2021
ΑΔΑ ΨΣ5ΒΟΡ1Π-0ΩΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear