ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 142/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 142/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ (ΑΕ 394)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 142/2022
ΑΔΑ 916ΥΟΡ1Π-Υ93
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear