ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 140 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 140

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 (ΑΕ 416)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 140/2022
ΑΔΑ 6ΔΥΔΟΡ1Π-ΧΙΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear