ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2022 Ελαιολιπαντικό ασθενοφόρων οχημάτων (ΑΕ 167) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2022 Ελαιολιπαντικό ασθενοφόρων οχημάτων (ΑΕ 167)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΕΕΣ
Ελαιολιπαντικό ασθενοφόρων οχημάτων (ΑΕ 167)
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης 14/2022
ΑΔΑ 6ΦΩΣΟΡ1Π-Ι06
ΑΔΑΜ 22PROOC010289634
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear