ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 139 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 139

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤ/ΚΑ VW TRANSPORTER ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΑΕ 407)
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 139/2022
ΑΔΑ Ψ9ΝΠΟΡ1Π-Ρ3Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear