ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 137/2022 ΑΕ 413 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 137/2022 ΑΕ 413

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο Οχημάτων(ΑΕ 413)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 137/2022/2022
ΑΔΑ 6ΘΕΣΟΡ1Π-ΥΔΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear