ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2023 Ορθή Επανάληψη Προμήθεια κινητήρα εργοστασιακής ανακατασκευής & παρελκόμενα FIAT DUCATO DIESEL (ΑΕ 395) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2023 Ορθή Επανάληψη Προμήθεια κινητήρα εργοστασιακής ανακατασκευής & παρελκόμενα FIAT DUCATO DIESEL (ΑΕ 395)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Ορθή Επανάληψη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Προμήθεια κινητήρα εργοστασιακής ανακατασκευής & παρελκόμενα FIAT DUCATO DIESEL
(ΑΕ 395)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης 13/2023
ΑΔΑ 6ΟΩΔΟΡ1Π-ΣΕΗ
ΑΔΑΜ 23PROC012160667 2023-02-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear