ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2022 ΕΕΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2022 ΕΕΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΕΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΕ 17
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης 13/2022
ΑΔΑ ΨΔΧ0ΟΡ1Π-ΓΕΕ
ΑΔΑΜ 22PROOC010289326
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear