ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12Β 06-05-2022 ΕΤΗΣΙΟ ΡΑΔΙΟΔΙΚΥΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12Β 06-05-2022 ΕΤΗΣΙΟ ΡΑΔΙΟΔΙΚΥΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή
ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΥΚΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ AΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
( ΕΚΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ CB)

Αριθμός Εντολής 12Β/06-05-2022
ΑΔΑ 90ΥΝΟΡ1Π-ΧΝΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear