ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 122/2022 Υπηρεσίες υποστήριξης Firewalls Watchguard – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 122/2022 Υπηρεσίες υποστήριξης Firewalls Watchguard

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. Υπηρεσίες υποστήριξης Firewalls Watchguard , ΤΕΜ 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 122/2022
ΑΔΑ Ψ2ΣΗΟΡ1Π-9ΥΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-07-2022 - Ωρα 11:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear