ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 119/2022 ΧΕΠ (ΑΕ 418) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 119/2022 ΧΕΠ (ΑΕ 418)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ (ΣΥΡΙΓΓΑ) ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ FLM50 TΩΝ (50 ML) ΚΩΔΙΚΟΣ WURTH:089368007110, ΤΕΜ 4
Αριθμός Εντολής ΑΕ 418/04-08-2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear