ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 111/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 111/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΛΛΑΣ) ΤΕΜ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 111/2022
ΑΔΑ ΨΡΨΩΟΡ1Π-ΚΝΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear