ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 110/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 110/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ 4,8Χ22 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
2. ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 4,8Χ19 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
3. ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 6,3Χ20ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
4. ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 8Χ19 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
5. ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ 5,5Χ25 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
6. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ8 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
7. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ6 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2 Πιθανή δαπάνη 7,81 €
8. ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΙ Μ6Χ25 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
9. ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ6Χ10 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2 Πιθανή δαπάνη 5,70 €
10. ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8Χ70 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
11. PIAS ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 4,8Χ38 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
12. PIAS ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΕΦΑΛΙ 4,8Χ32 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
13. ΡΟΔΕΛΑ 4Χ20 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
14. ΡΟΔΕΛΑ 5Χ20 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2 Πιθανή δαπάνη 10,66 €
15. ΡΟΔΕΛΑ 6Χ20 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
16. ΡΟΔΕΛΑ 8Χ30 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2 Πιθανή δαπάνη 27,28 €
17. ΡΟΔΕΛΑ 10Χ20 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
18. ΡΟΔΕΛΑ 10Χ25 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2 Πιθανή δαπάνη 18,97 €
19. ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΠΛΑΤΥΚΕΦ. ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 4Χ25 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
20. ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΠΛΑΤΥΚΕΦ. ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 4Χ13 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
21. PIAS ΜΕ ΕΝΣΩΜ.ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5Χ16 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
22. ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ8Χ45 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 110/2022
ΑΔΑ ΨΙ4ΓΟΡ1Π-ΦΕΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear