ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης 11/2022
ΑΔΑ 64Φ6ΟΡ1Π-71Θ
ΑΔΑΜ 22PROOC010272249
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear