ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10Α 09-03-2021 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10Α 09-03-2021 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1) ΑΕ 1 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΟΟΜΕΤΡΑ
2) ΑΕ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΕΝΟΥ
3) ΑΕ3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LIFE GAIN
4) ΑΕ 4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ –ΗΚΓ ZOLL/M SERIES
5) ΑΕ 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ VIAMED VM -2160
Αριθμός Εντολής 10Α/09-03-2021
ΑΔΑ 6Η99ΟΡ1Π-ΨΨΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear