ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 106/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 106/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1Καθρέπτης πόρτας πλήρης, αριστερός NISSAN NV400. Κωδ.: 9630200Q1L ΤΕΜ:4
2. Καθρέπτης πόρτας πλήρης, δεξιός NISSAN NV400. Κωδ.: 9630100Q1M ΤΕΜ:4
3. Κρύσταλλο αριστερού καθρέπτη πόρτας NISSAN NV400. Κωδ.: 9636600Q0M ΤΕΜ:4
4. Κρύσταλλο δεξιού καθρέπτη πόρτας NISSAN NV400. Κωδ.: 9636500Q0L ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 106/2022
ΑΔΑ ΨΠΤΩΟΡ1Π-ΞΞΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear