ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 105/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 105/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Δελτίο παραλαβής παράδοσης ασθενοφόρου
Τεμ.1000
Αριθμός Εντολής ΗΑ 105/2023/19-07-2023
ΑΔΑ 6ΠΜΨΟΡ1Π-Τ47
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear