ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 104/2023 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 104/2023 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ SMARTPHONE ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 166
ΤΕΜ 9
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-07-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 104/2023
ΑΔΑ 6Β16ΟΡ1Π-Ω41
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear