ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 10/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 10/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΛΜΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 107/2021
ΑΔΑ ΨΦΖΒΟΡ1Π-ΠΣ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear