ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΗ 1006 ΚΑΙ ΚΗΗ 1067 VOLKSWAGEN TRANSPORTER (ΕΝΔ. ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H079785 & WV1ZZZ7HZ9H088269 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΗ 1006 ΚΑΙ ΚΗΗ 1067 VOLKSWAGEN TRANSPORTER (ΕΝΔ. ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H079785 & WV1ZZZ7HZ9H088269 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΗ 1006 ΚΑΙ ΚΗΗ 1067 VOLKSWAGEN TRANSPORTER (ΕΝΔ. ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H079785 & WV1ZZZ7HZ9H088269 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Αριθμός Εντολής Τ32/18-05-2021
ΑΔΑ ΩΦ9ΧΟΡ1Π-6Ε4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear