ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 2ΥΓ /15-02-2021
ΑΔΑ ΨΘΘ8ΟΡ1Π-ΛΩΓ
ΑΔΑΜ 21REQ008164005 2021-02-19
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear