ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης – Τομέα Έδεσσας
(διεύθυνση: Φιλίππου 37 Έδεσσα)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 2/2021
ΑΔΑ ΨΒ7ΟΟΡ1Π-ΛΝ8
ΑΔΑΜ 21PROC008074321
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-02-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear