ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8ΕΤΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8ΕΤΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8ΕΤΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 8ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN LIFE BASE III ΜΕ S/N:
10651 & 10236, ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VW ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ:
Α1. PCB MEDUMAT ST, 2 ΤΜΧ.
Α2. SERVICE SET MED.ST 8Y, 2 ΤΜΧ.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
Αριθμός Εντολής 62/13-04-2020
ΑΔΑ 9ΡΑ6ΟΡ1Π-ΓΗΧ
ΑΔΑΜ 20REQ006564103
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear