Προσφορά για προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ – 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προσφορά για προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ – 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ -9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER.
Αριθμός Εντολής 9/20-01-2017
ΑΔΑ ΩΧ2ΛΟΡ1Π-Ρ13
ΑΔΑΜ 17PROC005840170
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear