ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
PUDDLES ZOLL
ΣΑΚΟΙ ΣΩΡΟΥ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΣ
Αριθμός Εντολής 2/02-02-2017
ΑΔΑ ΩΧΦΓΟΡ1Π-Ν5Γ
ΑΔΑΜ 17PROC005868636
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear