ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ IP/VOIP ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ IP/VOIP ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ IP/VOIP ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 5/13-2-17 Θ:77 ΑΔΑ 7ΙΚΜΟΡ1Π-ΘΧΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Αριθμός Εντολής 31/03-03-2017
ΑΔΑ 7ΖΝΙΟΡ1Π-30Ρ
ΑΔΑΜ 17REQ005865047
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear