ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΡΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 66/01-02-2017
ΑΔΑ ΨΩΤ4ΟΡ1Π-Χ59
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear