ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αριθμός Εντολής 24/22-02-2017
ΑΔΑ Ψ41ΖΟΡ1Π-3ΧΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear