ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΙ 8587 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΙ 8587 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΙ 8587 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 76-77/13-02-2017
ΑΔΑ ΩΘΑΖΟΡ1Π-ΨΑ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear