ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9967 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9967 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΙ 9967 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 72-73/13-02-2017
ΑΔΑ 7ΦΥΕΟΡ1Π-ΣΑΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear