ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ 1068 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ 1068 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ 1068 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 78-79/13-02-2017
ΑΔΑ 661ΑΟΡ1Π-ΘΨΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear