ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3242 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-9 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3242 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-9

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 3242 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-9
Αριθμός Εντολής 36 - 37/18-01-2017
ΑΔΑ 64ΦΠΟΡ1Π-ΚΧΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear