Προμήθεια Toner για Φωτοτυπικά Μηχανήματα. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Toner για Φωτοτυπικά Μηχανήματα.

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Toner για Φωτοτυπικά Μηχανήματα του ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του.
Πιθανή Δαπάνη 2.499,00€.

Τεχνικές Προδιαγραφές -->
https://www.ekab.gr/specs/technikes-prodiagrafes-promithias-analosimon-ilikon-gia-ektipotes-fax-fototipika-cpv-30192320-0/
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1480/2017
ΑΔΑ 7Ν4ΙΟΡ1Π-Ξ9Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2017 - Ωρα 10:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear