ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 527/09-03-2017
ΑΔΑ ΩΖΛ9ΟΡ1Π-Γ5Υ
ΑΔΑΜ 17PROC005899534
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear