ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΕΡ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 526/09-03-2017
ΑΔΑ ΨΑΕΡΟΡ1Π-ΔΙΠ
ΑΔΑΜ 17PROC005899511
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear