ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Νο 0, 1, 2, 3, 4, 5
Αριθμός Εντολής 18/17-01-2017
ΑΔΑ ΨΔ49ΟΡ1Π-10Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear