ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ:
1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6 V 4.5 Ah Κωδ.:RB 640 C, 10 TMX.
2. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6 V 3.2 Ah, 30 TMX.
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V 2.4 Ah, 6 TMX.
4. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V 7.2 Ah, 10 TMX.
5. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6 V 10 Ah Υ:9,5cm Π:5cm Μ:15cm, 4 TMX.
6. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V - size ΑΑ, 20 TMX.
7. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V - size ΑΑΑ, 20 TMX.
8. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V - size C, 10 TMX.
9. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V - size D, 10 TMX.
10.ΜΠΑΤΑΡΙΑ 14,4 V 2 Ah για δράπανο Bosch PSB 14,4 Li-2, 2 TMX
Αριθμός Εντολής 22/21-02-2017
ΑΔΑ 6ΟΓΞΟΡ1Π-94Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear