ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΣΕΤ)
Αριθμός Εντολής 28/17-01-2017
ΑΔΑ ΩΤ33ΟΡ1Π-67Ν
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear