ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml, 10ml & 60ml
Αριθμός Εντολής 14/17-01-2017
ΑΔΑ 6Υ11ΟΡ1Π-ΟΙ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear