ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 39163/2017
ΑΔΑ Ω4ΜΞΟΡ1Π-ΥΧΛ
ΑΔΑΜ 17PROC005842689
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2017 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear